Sessions

VK tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos
AUKŠTOJO MOKSLO IR VEIKLOS PASAULIO BENDRADARBIAVIMAS: TVARUMAS, INOVATYVUMAS IR KŪRYBINGUMAS

VK International Scientific Practical Conference
COOPERATION BETWEEN HIGHER EDUCATION and WORLD of WORK:
SUSTAINABLE, INNOVATIVE and CREATIVE PERSPECTIVE

PROGRAMA / PROGRAMME